Regler vedr. vejens udtryk og sikkerhed

 Oktober 2021

1) Alle påhængskøretøjer – det være sig (heste)trailere, campingvogne, etc skal holdes på egen matrikel.

Regler vedrørende campingvogne, trailere, hestetrailere / påhængskøretøjer, traktorer mv: Parkering | Rudersdal Kommune

CAMPINGVOGNE, TRAILERE, HESTETRAILERE / PÅHÆNGSKØRETØJER, TRAKTORER MV.
Disse må højst være parkeret i 18 timer på vejene samt offentlige p-pladser

2) Skraldespande skal holdes på egen matrikel.
Skraldespande & affaldscontainere skal placeres på egen matrikel, dvs ikke i eller udenfor hæk mod vejen.

Affaldscontainere kan føres til skel aftenen inden tømning
Tilmelding til SMS advisering vedrørende tømningsdage er mulig.

3) Grundejere må ikke udlægge sten udenfor egen matrikel.
Det er ikke tilladt at udlægge sten, mv. udenfor egen matrikel da dette kompromitterer vejens sikkerhed og vedligehold.
Regler vedrørende sten i rabatten: Sten i rabatten | Rudersdal Kommune

Sten i vejrabatten er kun tilladt, hvis kommunen giver en tilladelse, og kun i ganske særlige tilfælde, fx hvis der er tale om en mindesten.

Det skyldes, at genstande i rabatten, herunder sten, ikke må være til fare for gående og cyklende eller til gene for bilister og afviklingen af trafikken. 

Det gælder især om vinteren, hvor mange sten ikke kan ses, fordi de er dækket af sne eller skjult af høj bevoksning.

Desuden skal rabatten kunne fungere som parkering eller vigebane ved risiko for påkørsel af modkørende.

Hvis en ulovligt placeret sten medfører skade på person eller materiel, er stenens ejer erstatningspligtig, hvis der rejses et civilt søgsmål.

4) Hæk mod vej/ fortov skal klippes ind til skel (det er ikke nok at klippe ind til fortovskanten).
Vær i øvrigt opmærksom på dette ved etablering af ny hæk. Hæk skal plantes 40cm inde på egen grund så den kan klippes ind til skel.

I forbindelse med renovering af fortov på Søvang og Ydervang har kommunen håndhævet dette (hæk plantet i skel er blevet fjernet – for grundejers regning).

Rettesnor fra kommunen: Lygtepæle, kabel-tv, etc er opført udenfor skel => hæk skal som minimum klippes ind til disse.

Regler vedrørende hække & hegn: Hække, hegn og fortov | Rudersdal Kommune

Din hæk og anden beplantning, der vender ud mod offentlig vej, fortov eller sti, skal være klippet helt ind til skellet.  

De fleste regler om hække mod vej eller sti omhandler, at det levende hegn skal plantes mindst 40 cm inde på din matrikel

Dvs. at du skal være opmærksom på, hvor skellet mellem din matrikel og vejen går.
Afstanden på 40 cm er med hensyn til, at beplantningen, fx en hæk, kan få en bredde på 80 cm, uden at denne vokser ud på vejarealet.

5) Låger

Ifølge Deklaration for Eskemosevang: www.eskemosevang.dk

I hegn mod stier må der etableres låge med største bredde 0,75 m og største højde 1,2 mLågen skal udføres i træ, der holdes i mørk farve.

Porte eller låger, der anbringes mod vej eller sti, må kun være til at åbne ind mod parcellerne.

Yderligere generelle regler kan findes på: www.rudersdal.dk/grundejer